LABMETA - Речници на метафорите


LabMeta - Корпус на когнитивните метафори в българските политически речи - 2022
LABMETA е корпус от когнитивни метафори, подбрани и ексцерпирани от български политически речи. Корпусът е неделима част от дисертационния труд на тема: „Когнитивните метафори като средство за езикова демагогия в българските политически речи“ с научен ръководител проф. д-р Димитър Попов. 
Разработчици на уеббазираната система LABMETA са доц. д-р Станимир Железов и доц. д-р Красимир Кордов.
Корпусът е създаден през 2022 г., включва емпиричен материал, събиран през периода 2019 - 2022 г. В настоящия момент капацитетът на корпуса е 1200 реда, като непрекъснато се разширява чрез прибавяне на нови емпирични единици и диференциране на различните нива на лингвистичната информация, която носят. Размерът на емпиричната база е относителен поради спецификата на когнитивните метафори. Някои от цитатите са в по-голям обем, за да се въведе в системата коректното контекстуално значение на употреба, което е необходимо за следващите стъпки – тълкуване и анализ на примерите. В по-обемните цитати има повече от една метафора, това повишава броя на първоначално фиксираните примери приблизително до 1600. Те са обозначени индивидуално с поредна номерация към всяка метафорична употреба в екстракта. 

В публикации, в които се използват данни от този корпус, потребителите имат задължение да цитират:
 LABMETA –  Корпус на когнитивните метафори в българските политически речи - 2022, Попов, Д., Попова, В., Железов, С., Кордов, К., Андреева, Ж. - https://labmeta.fhn-shu.com/

Страници: « 1 2 3 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 »
Търсене:
Буквално значение Метафора Смисъл за декодиране Бележки/метаданни
Роднински връзки в малка общност. В България всички са братовчеди. Братът на Екатерина Михайлова става шеф на ДСК; корупционна мрежа по линия на близки и роднини; всички са в корупционната мрежа. "Иван Костов Костов: ""Всички сме братовчеди"" придобива буквален смисъл, има го навсякъде – www.24chasa.bg "
Стамболов е жертва на заговор заради подхода си да дистанцира княза от влиянието на руската монархия. Аз за втори път след Стамболов освободих България от руснаците. Политиката на СДС е срещу руското влияние в управлението на страната. Иван Костов Иван Костов: Путин елиминира Русия, най-опасен е за собствената си страна - Фактор (faktor.bg)
Катастрофиралият автомобил е непотребен. Бойко Борисов е хвърлил властта като ключове на катастрофирал автомобил. Относно оставката на премиера Б. Борисов, след като вече е провалил управлението на държавата. Иван Костов Иван Костов: Бойко Борисов ни спретна евтино криминале (видео) - Политика - Новини Бг (novini.bg)
Готов за нападение. Трайчо Костов крие камък в пазвата си. Трайчо Костов е готов да се обърне срещу властта. "Тодор Живков „Величието"" и падението на Георги Димитров – www.desant.net "
(1)Стойностите на неизвестна функция се изследват в няколко перспективи. (2) Линия на развитие от една точка към широка периферия. В теорията на частните диференциални уравнения (1) кризата се описва с една разтваряща се спирала (2), тоест, нанасят се поражения, които непрекъснато се увеличават, това става все по-неовладяемо. Това е българската криза. Кризата в България се задълбочава и постепенно става по-обхватна; кризата в здравеопазването, в енергетиката, е необратим процес и новото правителство не може да го овладее. Иван Костов Иван Костов се съмнява, че политическата криза ще се реши от този кабинет – www.glasnews.bg
Приближаване до ръба на пропаст, опасно място. Доближаваме се с бързи стъпки към пропастта. България се движи все по-бързо към пропадане на управлението, държавността, демократизма. Иван Костов доближаваме се с бързи стъпки към пропастта – www.dnevnik.bg
Нахлу. Регулаторните органи стоят над изпълнителната власт и над законодателната власт по отношение на функциите, които изпълняват, и дълга, който имат към обществото. Законодателната власт влезе брутално в правомощията на тези институции. Пораженията могат да се окажат много тежки Корупционната схема е преобърнала нормалната йерархия в системата за контрол над институциите. Няма реално действащо законодателство. Иван Костов Иван Костов: В българската криза пораженията непрекъснато се увеличават – www.news.bg
(1)Залюляване от една страна към друга страна. (2) Обострена сетивност. Целият свят се люшка (1) между крайните си страхове и това прави хората чувствителни (2) към риска. Пандемичната ситуация влияе пагубно върху психическата стабилност на хората по целия свят (1). Хората се страхуват да поемат риск за спасение на други хора или да живеят нормално близо до другите. Иван Костов Костов: Надеждата, че политическата криза ще се реши от този кабинет, е под съмнение – www.dnes.bg
Морски хищници. Ударите ще продължат, но няма да имат желания ефект, докато не бъдат осъдени едри политически акули. Корупцията ще продължава да съществува, докато не бъдат задържани поръчителите по високите постове на властта. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
(1)Система за отравяне. (2) Силно отровна. На България както не са й необходими 266 общини с администрация в половината от тях без интелектуален и административен капацитет, така не са й нужни 240 депутати, 28 областни администрации и куп бюрократични структури тровещи работещите хора. Тази държава по тази Конституция е токсична за малкия и среден бизнес, защото капиталът в България е съсредоточен основно в групировките около властта, независимо коя е тя. България е малка страна с голяма административна система, която я затормозява и създава предпоставки за бюрократична и корупционна зависимост (1). Държавното управление е в корупционна схема, която не позволява на малкия и средния бизнес да се развиват (2). Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Тази процедура (санкциите по закона „Магнитски“) по този закон е много дълга. От мои приятели конгресмени от Републиканската партия в САЩ знам, че е стартирала в края на втората година от мандата на президента Доналд Тръмп. Тя ще продължи… Според мен ще стигне до тези, които са опъвали чадърите и до трезорите пълни със стотици милиони от комисионни. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Тумор. Службите се оказаха най-тежкото раково образувание в посттоталитарния период на България. Организацията на дейността в службите МВР и ДАНС създава предпоставка за корупция. Яне Янев Янев Янев: ДАНС и ДАР се употребяват удобно при всяка смяна на властта – www.24chasa.bg
Бягане. Държавността е загубила стойността си и е заменена с тичане по злободневни медийни събития. Неправилна посока на действията в държавната система за управление на институциите. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Начало на нов живот. Самият модел ражда корупция. Политическото управление в парламента и държавата създава корупционни действия. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
(1)Основа, еталон за създаване на много копия. (2) Лошите са с лоши. Самата конституционна матрица (1) е сбъркана, затова 30 години отвратителните управляват с отвратените (2). Липсата на развитие през последните 30 години показва грешки и недостатъци в законовостта, основана на конституцията. Политиците и народа са взаимно обвързани в корупция. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
(1)Да се задейства отначало. (2) Нов живот. (3) Цинично отношение към живота. Преди 12 г предупредихме, че политическият модел е корумпиран. Забравя се, че латинският смисъл на думата корупция е опороченост, не само подкупи и злоупотреба с власт, те са следствие. Предупредихме, че заложения в тази конституция модел трябва да се рестартира (1), защото той ражда (2) какви ли не извращения, кое от кое по-гaдно(3). Необходима е пълна промяна (1) на конституцията, за да се спре изцяло корупционната схема (2) в политическите партии от властта, а това показва липса на демократични принципи на управление (3). Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Предводители на банди. В голяма част от партиите няма нищо партийно, почти всичко е комерсиално, лично и подчинено на интересите на политическите главатари и бизнес групировките около тях. Политиката в България през последните 10 години стана тотално безидейна, пошла и будеща отвращение дейност. Липсват политическа идеология и ценности в политическите лидери на партиите; начело са влиятелни личности с финансови интереси и агресивна стратегия. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
(1)Клиенти. (2) Представяне на либерали с чисти лица. ГЕРБ имат тежък, хроничен проблем с клиентелизма (1), правят опити, но не могат да преструктурират партията си от властимаща в опозиционна. Просто са изчерпани, объркани и компенсират уплахата си с промотиране на някакви неолиберални и стерилни лица (2) с досадно и монотонно говорене. Потенциалните възможности на ГЕРБ са изчерпани; партията не реагира адекватно на смяната на позициите в новото правителство и трудно набира привърженици (1). Новите политици в БСП са безлични и безидейни, но с чисто досие (2). Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Отрочета на Нинова. БСП е задръстена от стари проблеми, а новоизлюпените ниновчета са подвластни на нейните повратности, които водят БСП към партия с третостепенна роля. БСП няма актуални позиции в новото правителство. Новото формиране на движение около Нинова следва нейните желания, а разцеплението в БСП оставя партията назад. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Голяма частна фирма. ДПС си остава холдинга на Доган, като мерило за политическо дълголетие. ДПС се ръководи винаги от Ахмед Доган, независимо, че има нови лидери. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
ТВ 7/8 е частна телевизия, собственост на Слави Трифонов. Партията и депутатите на Слави Трифонов трябва да са не по-малко интересни от ТВ 7/8 иначе нямат шанс. Политиката на ИТН не се различава от телевизионната шоу програма в телевизията на лидера Слави Трифонов. Яне Янев Яне Янев: САЩ нанесе тежък удар срещу политическата мафия в България, очаквайте още имена на политици, съдии, прокурори – www.faktor.bg
Текст, сцена и поставяне на представление пред аудитория. 30 години едни и същи сценарии, етюди и постановки въвличат цялата държава и изместват фокуса от важните неща. Политиката на България през последните 30 години е като представление, фалшива игра пред народа. Яне Янев Янев Янев: ДАНС и ДАР се употребяват удобно при всяка смяна на властта – www.24chasa.bg
Главен вход на сграда. Във властта се влиза през официалния вход с отговорност, достойнство, а не през апаратни игри. Правителството трябва да има висок ценностен модел и да бъде законно избрано, а не чрез манипулации. Манипулативната политика на президента относно връчване на мандати и съставяне на служебно правителство. Томислав Дончев Дончев: Възможна е частична подкрепа за правителство на РБ до приемане на промените в изборното законодателство – www.trud.bg
Виртуален образ. Не ни е необходима холограма на правителство. Необходимо е реално действащо правителство. Меглена Кунева Кунева: Не ни трябва холограма на правителство – www.trud.bg
Романтично преживяване на плажа. На мен цялата история ми прилича на красива лятна любов на плажа, която дори да предизвиква силни чувства, приключва скоро. Работата на служебния кабинет на президента Радев и дейността на Кирил Петков. Томислав Дончев Дончев с лятна закачка за Кирил - www.standartnews.com
Сговорна дружина планина повдига. Една сговорна пиар дружина. Служебният кабинет на президента Румен Радев е по-скоро негов пиар. Томислав Дончев Дончев с лятна закачка за Кирил - www.standartnews.com
Приготвяне на ястие от различни продукти, които не могат да се комбинират във вкусно ястие. Какво иска да ни каже накрая Радостин Василев – че може да забърка някакъв абсолютен буламач. Да натопи всякакви хора, твърдейки всякакви неща за тях... Адвокат Василев от ИТН огласява информация относно опита на Т. Дончева да подкупи някои политици от ИТН. Татяна Дончева прокуратурата се самосезира по случая с твърденията, че Дончева е предлагала пари на депутати – www.btvnovinite.bg
Стига до крайност, до дъното. Парламентаризмът загреба дъното. Уговорките между ГЕРБ, ИТН и други партии за сформиране на мнозинство в парламента са противоположност на парламентаризма. Мая Манолова Манолова: Изводите ще си направи всеки заради синхрона между ИТН, ГЕРБ и главния прокурор – www.dariknews.bg
Група спортистки, които изпълняват синхронно упражнения и фигури в басейн. ГЕРБ, ИТН и главният прокурор са ансамбъл по синхронно плуване. Уговорките между ГЕРБ, ИТН и главния прокурор относно съдебната реформа. Мая Манолова Татяна Дончева беше идеалната мишена за отстрелване – www.euractiv.bg
(1)Миловиден поглед. (2) Приятен. Едва ли има депутат в българския парламент, който би напуснал групата си и би изневерил на своите избиратели само заради милите очи (1) на Татяна Дончева или заради симпатичния (2) ѝ тревненски диалект. Относно опита на Татяна Дончева да подкупи депутати от ИТН и последвалия политически скандал. Поведението на Т. Дончева е подкупно, коварно, а изказът и натрапчив и неприятен за всеки с школуван книжовен изговор. Слави Трифонов спецпрокуратурата проверява Татяна Дончева за корупция – www.topnovini.bg
Целодневен режим в детска градина. В противен случай парламентът излиза като детска градина. Сутринта приел мораториума, след обяд го изменил, на другия ден го отменил. Несериозно е поведението на Парламента във връзка с приемането и отмяната на мораториума върху цените на тока, парното и водата. Мая Манолова Мая Манолова: Парламентът не е детска градина – www.fakti.bg
Има надежда за бъдещето. Надеждата се събужда и промените са необратими. Обнадеждаващо е съставянето на ново правителство след изборите на 11 юли. Мая Манолова Мая Манолова в Перник: Свободата идва, връщаме си достойнството, няма вече да има кой да ни притеснява! – www.dnesiutre.bg
Хората не се страхуват вече. Страхът си тръгва и това се усеща във всички, които сме на улицата, които правим кампанията сред хората. Оставката на премиера Б. Борисов, след като ГЕРБ не печели изборите на 4 април, внася спокойствие и очакване за промяна. Мая Манолова Сигурна съм, че ще има правителство. Мая Манолова пред Свободна Европа – www.svobodnaevropa.bg
Небесен простор при ясно време, лазур. Или трябва да опитаме в третия мандат да направим много трудно поредно управление, или да правим избори с изключително неясен край. А войната, макар че за малко сякаш се скри зад лятната синева, продължава. Коалиционното партньорство между ДБ, ПП, ИТН, ГЕРБ – СДС, БСП ще е трудно управление, избори за ново правителство не са решение за проблема. Лятото донякъде измества проблемите, но това е илюзия. Христо Иванов Христо Иванов ДБ: България е по-голяма от всички нас (focus-news.net)
"Отбор по гимнастика; занимаващи се със спортна дисциплина, която включва различни видове физически упражнения без или с уред." Поведението на мнозинството във Висшия съдебен съвет е абсолютно предизвестено. Те са гимнастическо дружество. Когато Гешев им каже да гласуват по един или друг начин, те са като на физзарядка. Но това не може да се промени без промяна в Конституцията. ВСС е зависим от Ив. Гешев, който налага как да работи съдебната система. Христо Иванов Цитат на деня: Съдебният съвет е гимнастическо дружество - Цитат на деня - Дневник (dnevnik.bg)
Поведенчески белег за транссексуален нагон. Ние от Продължаваме промяната сме политическата партия, която няма меки диалогични китки, защото, каквото и да си говорим, избрахме да нямаме отново за партньор Слави Трифонов (с приятел Орлин Алексиев), или Пеевски, или Борисов. ПП връща на президента Радев мандата за съставяне на правителство, защото няма да се коалира с ИТН и отказва да води диалогични преговори със Слави Трифонов и Тошко Йорданов. ПП е партия със стабилни ценности. Кирил Петков „Меки диалогични китки“: Кирил Петков изтри свой скандален пост във „Фейсбук“ – 1chas.BG
Изработено от дърво приспособление за хранене и защита на птици от атмосферното влияние. Помня какво беше преди две години в Бургас. От тогава - мостове, градини, градски транспорт, магистрали, подходи - всичко в застой. Една къщичка за птички не са направили. Благодарение на ГЕРБ се подобрява живота и инфраструктурата в Бургас. Правителството на Кирил Петков не е свършило дори и нещо малко. Бойко Борисов Борисов изригна: Една къщичка за птици не са направили! - Политика — Стандарт Нюз (standartnews.com)
"(1) Лице и опако на монета; ези, тура. (2) Една перспектива." Допуснахме обаче грешка, че повярвахме на двама души, които бяха лъскаво опаковани (1) с репутацията на чуждите университети с идеята заедно да гледаме в една посока (2) и да променяме. (1) Асен Василев и Кирил Петков са имитация на политически лидери, имат двулично поведение в политиката. (2) Единомислие и разбирателство в политиката на коалиционното правителство. Станислав Балабанов Станислав Балабанов: Асен Василев и Кирил Петков са фалшивата старана на една монета - bTV Media Group - bTV
(1) Лъскава опаковка за подарък. (2) Една перспектива. Допуснахме обаче грешка, че повярвахме на двама души, които бяха лъскаво опаковани (1) с репутацията на чуждите университети с идеята заедно да гледаме в една посока (2) и да променяме.  (1) Имиджът и интелектуалният капацитет на Асен Василев и Кирил Петков като професионалисти са фалшиви, защото не са адекватно съотносими към българската същност. (2) Единомислие и разбирателство в политиката на коалиционното правителство. Станислав Балабанов Станислав Балабанов: Асен Василев и Кирил Петков са фалшивата старана на една монета - bTV Media Group - bTV
(1) Отдалечил. (2) Изпълнение на танц под музикален съпровод. (3) Украшение, накит върху дреха. "ГЕРБ си има лидер, избран преди 3 месеца. Аз съм се дръпнал (1) от депутатството да не дразня, предложил съм кабинет без мое участие. Оттук нататък да им играя по свирката (2), да оставя една силна партия да стане брошка (3) на "Продължаваме промяната" като ДБ, няма да стане. Категорично избори." (1) Б. Борисов не влияе на депутатите. (2) Б. Борисов не се съобразява с решенията на ПП, ИТН и други от коалицията. (3) Б. Борисов няма да допусне коалиционното правителство на Кирил Петков да използва репутацията на ГЕРБ Бойко Борисов Борисов: Няма да се оттеглям, да превръщам ГЕРБ в брошка на ПП като ДБ | Moreto.net - Варна
Куртизанка, стриптизьорка, известна шпионка по времето на Първата световна война. Търсете космата и неепилирана жена - това ще да е Мата Хари или както я знаем Мата Космата. Пиарът, който се прави за това коя е Мата Хари, имало ли е кюлчета, това нас не ни интересува. Нас ни интересува повишаване на доходите, повишаване на пенсиите Бойко Борисов и аферата със снимките от спалнята му с пари, кюлчета и оръжие на нощното му шкафче. Светльо Витков Светльо Витков: Мата Хари е космата и неепилирана жена, известна и като Мата Космата – Политика – Новини Бг (novini.bg)
Линия, която прави извивки една до друга или една над друга около една точка или ос. Ако се отиде на избори вместо да се състави правителство и те отново не дадат отговор на въпроса как ще се управлява страната, тя ще влезе в абсолютно трайна и непредсказуема спирала на дестабилизация. Вотът на недоверие към правителството на Кирил Петков води към нови избори, които ще дестабилизират финансово страната. Христо Иванов Христо Иванов: С нови избори България може да влезе в трайна спирала на дестабилизация - България - Дневник (dnevnik.bg)
Частни владения по време на феодализма.  Изградени са парцелирани феодални владения, в които се случваше каквото каже някой и това е предпоставка за корупция. Схемата за създаване на кабинета на Кирил Петков. Христо Иванов Христо Иванов: С нови избори България може да влезе в трайна спирала на дестабилизация - България - Дневник (dnevnik.bg)
(1) Остава на същото място, не се движи. (2) Сюжетен план на драматичен конфликт, по който се поставя театрален спектакъл. (3) Който е на парчета, който е разделен на части чрез цепене. Въпросът за мнозинството стои (1). Той може да се решава по различни начини и мисля, че сме длъжни да опитаме. Също толкова проблеми има и сценарият (2) за избори. Следващият парламент отново ще бъде силно нацепен (3). Правителството на Кирил Петков е несигурно, не притежава мнозинство (1) и предстоят избори, но партиите в парламента отново ще бъдат разединени (2). Предстоящите избори отново ще бъдат манипулирани (3). Христо Иванов Христо Иванов: С нови избори България може да влезе в трайна спирала на дестабилизация - България - Дневник (dnevnik.bg)
(1) Малка ширина. (2) Отесняла дреха поради наедряване на тялото. (3) Не може да се види и разбере от всички. На президента Радев президентската институция му е тясна (1), той иска реална власт. Президентството отесня (2) на Радев, искаше да е скритият премиер (3). (1) Президентът надвишава позицията си и упражнява натиск върху политическите партии. (2) Президентството не е достатъчно на Радев, той иска абсолютната власт над всички. (3) Президентът се опитва да манипулира решенията на премиера Кирил Петков. Корнелия Нинова Нинова: Президентството отесня на Радев, искаше да е скритият премиер - Новини от Бургас (burgasnews.com)
(1) Апетитна храна. (2) Поставени, монтирани машини. (3) Детска играчка с вид на човешка фигура. (4) Кукловод на марионетки. Служебните кабинети му се усладиха (1). Инсталирайки (2) ги като лице на промяната, като някакви кукли (3) едва ли не, той си мислеше, че ще остане да дърпа конците (4). И след като Кирил Петков и Асен Василев си поеха отговорността, това не се случи. Служебният кабинет е съставен от президента, затова Р. Радев предпочита управление чрез служебен кабинет (1). Премиерът Кирил Петков и министър Асен Василев са били министри в служебния кабинет на президента Радев, избрани от него, затова президентът мисли, че все още може да упражнява власт над тях и да влияе на решенията на премиера Кирил Петков (2). Асен Василев и Кирил Петков са марионетки (3), (4). Корнелия Нинова Нинова: Президентството отесня на Радев, искаше да е скритият премиер – Новини от Бургас (burgasnews.com)
Влияние върху търговска сделка. Представете си – купувате си кола, плащате си, тя си е ваша, решавате да я продадете или да я дарите на съседа. Може ли този, който ви я е продал преди това, да ви каже да не го правите и цял живот да я карате? Относно проблема за изнасянето на оръжия от България за Украйна. България не е изнасяла и няма да изнася оръжия за Украйна/ Корнелия Нинова Нинова: Президентството отесня на Радев, искаше да е скритият премиер - Новини от Бургас (burgasnews.com)
(1) Изчиства се чрез пране. (2) Промяна на зрителната проекция. В момента върви тезата да се направи ново евроатлантическо мнозинство. Борисов се опитва да се препере (1) през темата Македония, това е тотално изместване на фокуса (2), на целта за която протестираха хората. Той се опитва да се препере и да търси ново мнозинство през друга цел – евроатлантизма. Приемат ли колегите от ПП такава цел, те са приключили. Б. Борисов използва (1) темата за Македония за партийни цели, за да се възвърне отново в политиката и да акцентира внимание върху себе си (2). Корнелия Нинова Нинова: Президентството отесня на Радев, искаше да е скритият премиер - Новини от Бургас (burgasnews.com)
Орган, с който някои животни се придвижват, улавят храна или се ориентират. Пипала на бръмбар/на октопод. Бойко Борисов, ДПС и различни икономически кръгове си бяха пуснали пипалата в БСП и употребяваха партията за свои цели. Опитът на ГЕРБ, Бойко Борисов и ДПС да оказват влияние върху решенията, които взема БСП. Корнелия Нинова Цитат на деня: Борисов и ДПС си бяха пуснали пипалата в БСП и употребяваха партията за свои цели - Цитат на деня - Дневник (dnevnik.bg)
Подсладено и ароматизирано еластично вещество за дъвкане. "Слушайки лидера на македонската опозиция, имам усещането, че България е оказала невероятен натиск над Франция, защото три партии са заплашени да излязат от правителството и говорят за българизация на Македония. Ако България беше предала националния интерес, както в момента се опитват да го представят от определени партии, които бяха превърнали тази тема в електорална дъвка... очевидно натискът, който България е опитала да окаже на ЕС е свършил добра работа. Ако това беше лоша "сделка" за нас, очевидно македонците нямаше да се тръшкат." Темата за Македония се превръща в удобна стратегия за въздействие върху електората на определени партии в парламента. Ивайло Мирчев Иво Мирчев, ДБ: Оттук нататък не следва нищо добро за България - Българска национална телевизия (bnt.bg)
Страници: « 1 2 3 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 »